(662)416-0749

Ekkachai rd, Bangbon, Bangkok, Thailand .

 

Timmings : 08.00 AM - 5.00 PM

Services

          เนื่องจากบริษัท อุตสาหกรรมเซ็นทรัล จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายปั้มลม CY และ KYK จึงมั่นใจได้ว่าเรามีช่างผู้ชำนาญในด้านนี้อย่างแน่นอน ยินดีให้คำปรึกษา ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ และบริการหลังการขาย พร้อมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาปั้มลมให้ใช้งานได้คงทน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าเอง สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปั้มลม ลักษณะการทำงาน ควรจะเลือกปั้มลมขนาดไหนให้เหมาะ กับความต้องการใช้งานของทางลูกค้าเอง

ขั้นตอนการให้บริการหลังการขาย
          - ลูกค้าแจ้งรายละเอียดขนาดปั้มลม วันที่ซื้อสินค้า
อาการเสีย
          - รายละเอียดของผู้ติดต่อขอซ่อม

วันเวลา ให้บริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น

** หมายเหตุ สินค้าของทางบริษัทมีการรับประกันสินค้าทุกตัว